Buitenlandse vrouw die eigen recept koffie maakt

Koffie-cultuurtent

In aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid 2021 (van 30 september t/m 7 oktober) hebben de gebiedsregisseurs van Geldrop-Mierlo iedere week hun ‘Koffie-cultuurtent’ opgezet op de beide weekmarkten. In de tent deelden inwoners uit verschillende culturen hun traditionele koffie uit aan de bezoekers van de weekmarkt. Iedere week was er een speciale koffie uit een ander land, zoals Eritrea, Turkije en Syrië. Maar ook het oer-Hollandse bakje leut uit Nederland kwam voorbij. Tijdens deze spontane ontmoeting ontstonden er heel veel bijzondere gesprekken die verder gingen dan het bakje koffie.

Als tegenprestatie en bedankje aan de “barista’s” heeft burgemeester Jos van Bree iedereen die meegeholpen heeft uitgenodigd op het gemeentehuis. Daar hebben de gebiedsregisseurs een kopje koffie en een Hollandse lekkernij uitgedeeld, om zo dank je wel te zeggen voor de enthousiaste geweldige inzet. 

De koffiecultuurtent bleek een mooi ontmoetingsmoment in een snelle, vluchtige wereld. Een wereld waarin een gebrek aan contact en eenzaamheid op de loer ligt. Eenzaam kun je zijn of kun je je voelen, het is een gevoel dat jong en oud overkomt. Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid in Nederland doorbreken. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen. Dit doen we door samen te werken.

Ook de gemeente Geldrop-Mierlo is aangesloten bij het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid en heeft daarvoor een convenant ondertekent. Dit betekent dat we actief programma’s gaan opzetten en bewoners gaan benaderen om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Op https://www.eenzaam.nl/activiteiten-voor-jou staan daarvoor allerlei tips.