Twee mensen zitten aan tafel achter laptop voor de kantinescan

Kantinescan gemeentehuis

Team:Fit heeft samen met de cateraar de Checklist Richtlijn Eetomgeving doorgenomen om te bepalen in hoeverre het bedrijfsrestaurant voldoet aan het Overheidsniveau Gezonde Catering. Het bedrijfsrestaurant voldoet al een heel veel punten. De cateraar gaat aan de slag met de laatste kleine verbeterpunten om zo als bedrijfsrestaurant helemaal te voldoen aan de richtlijnen.