Juichende kinderen vanwege een rookvrije generatie met spandoeken

In dialoog over stoppen met roken in Geldrop

8 op de 10 rokers wil wel stoppen met roken, maar weten de weg naar hulp niet goed te vinden. En dat terwijl er goede rookstopbegeleiding beschikbaar is die meestal volledig vergoed wordt uit de zorgverzekering. Hoe zorgen we ervoor dat mensen deze hulp makkelijker kunnen vinden? 

Op 22 september hebben we hier in het kader van het Lokaal Preventieakkoord Fit&Pit over nagedacht. Aanwezig waren een praktijkondersteuner, gebiedsregisseurs van de gemeente, een verloskundige, een stoppen-met-rokencoach, een welzijnswerker en een consulent van GGD Brabant-Zuidoost.

In 3 verschillende rondes gingen we met elkaar in gesprek over het bereiken, motiveren en het verwijzen en opvolgen van inwoners naar passende stoppen-met-rokenhulp in de wijk. We hebben ervoor gekozen om ons te richten op wijk de Coevering, omdat hier relatief veel rokers wonen.

Een paar ideeën die tijdens deze middag naar voren kwamen:

– Het verbeteren van de informatievoorziening over stoppen met roken hulp in de wijk;

–  Het aanbieden van een training over motiverende gespreksvoering aan sleutelfiguren;

– “Kleine aandachtstrekkers” plaatsen op openbare plekken (zoals bankjes) die inwoners aanzetten om een gesprek te voeren over stoppen met roken, met evt. een QR-code die verwijst naar stoppen met roken hulp in de wijk;

– Het creëren van een netwerkje in de wijk/buurt/een flatgebouw van ex-rokers om ervaringen met stoppen met roken uit te wisselen. Bijvoorbeeld via appgroepje, Facebookpagina of inloopgroepje.

In een klein comité gaan we deze ideeën verder uitwerken. Wil jij ook meedenken? Stuur een mailtje naar Julia Hiddink (j.hiddink@ggdbzo.nl)!