Ga bewust om met alcohol en drugs

Ga bewust om met alcohol en drugs

Drie glazen wijn

Goede gezondheid begint aan de binnenkant

#FITOPJOUWMANIER

IK DOE EVEN DRANQUILO

De term dranquilo komt van het Spaanse woord ‘tranquilo’, wat ‘kalm aan’ betekent. Als je – korter of langer – geen alcohol drinkt, kun je dat aangeven door te zeggen: “Vanavond doe ik even lekker dranquilo”. Waarom zou je dat eigenlijk doen? Alcohol drinken verhoogt het risico op allerlei ellende met je gezondheid. De meeste mensen weten wel dat het gezonder is om niet of minder te drinken. Toch is het niet altijd eenvoudig om dat ook daadwerkelijk te doen. Dranquilo laat met een knipoog zien dat rustig aan doen met alcohol – van een tijd helemaal niet drinken tot een rondje overslaan en alles wat daar tussen zit – heel normaal is. Kijk op de website voor handige tips!

Tips

  • DOE EVEN DRANQUILO! SLA EENS EEN RONDJE, AVOND HELE WEEK ALCOHOL OVER.
  • SKIPDIETRIP! ZEG (VAKER) NEE TEGEN SOFT- EN HARDDRUGS.
  • BEDENK WAT HET JE OPLEVERT OM VAKER NEE TE ZEGGEN. EVEN STIL STAAN BIJ DE VOORDELEN VAN EEN KEUZE HELPT VAAK. EN BELOON JEZELF ALS HET LUKT!
  • ZOEK STEUN VOOR JEZELF EN STEUN ELKAAR OM HET BETER VOL TE HOUDEN.
  • TOCH DAT DRANKJE? NEEM TUSSENDOOR EN VOOR HET SLAPEN WAT FRIS OF WATER.
  • TOCH DIE TRIP? BEPERK DE GEVAREN DOOR JE DRUGS TE LATEN TESTEN BIJ NOVADIC KENTRON EN KIJK VOOR TIPS EN HULP BIJ GEBRUIK OP DE SITE VAN DRUGSINFOTEAM.

SKIP JIJ DIE TRIP?

We zijn drugs steeds normaler gaan vinden en daardoor lijkt het gebruik ook toe te nemen. Drugsgebruik heeft serieuze gevaren en risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de criminaliteit, de (verkeers)veiligheid en de milieudelicten die hier mee samenhangen. Maar drugsgebruik is vooral ook gevaarlijk voor jongeren, aangezien hun lichaam en hersenfuncties nog niet volgroeid zijn. Naast schade voor je gezondheid is er de kans op verslaving. Het is belangrijk om als jongere zelf na te denken over de risico’s van drugsgebruik en er met leeftijdsgenoten over te praten. Maar ook om als ouders, opvoeders, familie of naasten het gesprek over drugs met jongeren aan te gaan.

Met SKIP DIE TRIP willen we vooral informeren, bewustwording creëren en het goede gesprek aanzwengelen. We willen soms misschien het liefst zeggen ‘doe het niet’, maar als we alleen dat doen dan slaan we de plank mis. Mensen maken zelf keuzes en vooral jongeren hebben lak het wijzende vingertje.

NIX18 = NIET VOOR NIKS

Door niet te roken en te drinken onder de 18 kunnen kinderen zich beter ontwikkelen. Op NIX18 ontdek je waarom NIX18 niet voor niks is. Je kunt hier als jongere zelf kijken waarom het verstandig is om niet te gaan roken en drinken. En om het niet te vroeg te doen, als je het al gaat doen natuurlijk. Voor ouders en opvoeders, maar ook voor sportclubs en scholen zijn er tips en materialen te vinden om met NIX18 aan de slag te gaan.

ALCOHOL EN DRUGS BESPREEKBAAR MAKEN

Hoe ga je nu op een goede manier het gesprek aan over alcohol en drugs met je opgroeiende kind? Via SKIPDIETRIP vind je tips om te praten over Je kind en alcohol en drugs. Ook vind je tips om het gesprek aan te gaan over Je kind en uitgaan.

MEER INFORMATIE NODIG?

Heb je vragen over alcohol en drugs in het algemeen, of wil je meer weten over de effecten en risico’s ervan? Onderstaande websites vind je meer informatie op basis van cijfers en feiten en kan je verschillende testen doen over jouw kennis over alcohol en drugs en het gebruik ervan. Kijk hiervoor op Alcoholinfo en Drugsinfo.